Nedjelja – Strategija i planski pristup

Nedjelja – Strategija i planski pristup

26 svibnja, 2024

Mjesec je danas u Purva Ashadha sazviježđu kojom vlada Venera (uz Jupitera kao vladara znaka Strijelca). Simboli ovog sazviježđa su ˝lepeza˝, ˝slonovska kljova˝ i ˝sito˝. Lepeza ukazuje na aspekt luksuza, dekora, ali je i sredstvo koje mijenja temperaturu koja je trenutno oko nas. On ukazuje na tendenciju Purva Ashadhe da uživa u ˝najboljem što život nudi˝ u smislu luksuza i materijalnog. Lepeza se koristila kako bi se i sakrilo lice jednim dijelom ili u potpunosti; Purva Ashadha je sazviježđe dualnosti pa može skrivati svoje prave namjere i stanje svijesti. Ratoborno je i lako se ugrije isto kako se i ohladi te postane nezainteresirano. Česte promjene projekata i poslova, partnera, misli i stavova su obilježje ovog sazviježđa. S bolje strane daje dinamizam, entuzijazam, asertivnost i želju za znanjem kao i mentalitet motivatora, trenera, učitelja, misionara. Simbolika ˝slonovske kljove˝ daje poveznicu sa Ganeshom koji je napisao Mahabharatu i pritom iskoristio svoju kljovu kao sredstvo pisanja; Purva Ashadha time ima talent i sposobnost za pisanje, baratanje zakonima, legislativama te je fascinirano ratničkim podvizima.

Aktivnosti podržane u okviru ovog sazviježđa su sve teme strategiziranja i formiranja plana za ˝nešto˝, optimiziranje i rafiniranje postojećeg plana i metoda rada, uvođenje promjena u kontekstu stila života, navika i režima, aktivnosti poučavanja, mentoriranja i traženja savjeta (pogotovo u vidu inspiracije i motivacije). Zahvalan je dan i za inicijaciju konkretnih poteza putem kojih se može oplemeniti život i svakodnevica. Pozicije Venere i Jupitera kao reona ovog dijela zodijaka posebno podržavaju pitanja zdravlja, formiranje režima optimalne prehrane i fizičke aktivnosti, otklanjanje loših navika i obrazaca.