Ponedjeljak – Strategija i planski pristup

Ponedjeljak – Strategija i planski pristup

30 srpnja, 2023

Mjesec je do cca. 15:28 h u Purva Ashadha sazviježđu kojim vlada Venera (uz Jupitera kao vladara znaka Strijelca); simboli ovog sazviježđa su ˝fen˝ i ˝sito˝. Fen (ili sušilo/puhalo) ukazuje na aspekt luksuza, dekora, ali je i sredstvo koje mijenja temperaturu koja je trenutno oko nas. On ukazuje na tendenciju Purva Ashadhe da uživa u ˝najboljem što život nudi˝ u smislu luksuza i materijalnog. Fen također može ohladiti i ugrijati, ali i pokriva lice; Purva Ashadha je sazviježđe dualnosti pa može skrivati svoje prave namjere i stanje svijesti. Ratoborno je i lako se ugrije isto kako se i ohladi te postane nezainteresirano. Česte promjene projekata i poslova, partnera, misli i stavova su obilježje ovog sazviježđa.

Aktivnosti podržane u okviru ovog sazviježđa su sve teme strategiziranja i formiranja plana za nešto, optimiziranje i rafiniranje postojećeg, uvođenje promjena u kontekstu stila života, navika i režima, aktivnosti poučavanja, mentoriranja i traženja savjeta (pogotovo u vidu inspiracije i motivacije). Ukoliko se uvode promjene i nove strategije zahvalno je usmjeriti ka sebi i svojem unutarnjem razvoju; na unutarnjem planu je zahvalniji dan za čišćenje etapa i problema, posebno u kontekstu nesaniranih tema iz prošlosti.

Od cca. 15:28 h Mjesec tranzitira u  Uttara Ashadha sazviježđe koje je zahvalnije za dugoročno orijentirane odluke, poteze i aktivnosti; ako možete, ono najbitnije i najosjetljivije nastojte obaviti za vrijeme djelovanja ovog sazviježđa budući da će Mjesec biti u jednoj od najpovoljnijih ˝pada˝ zodijaka i sa dobrom potporom Jupitera sve do cca. 20:45 h. Uttara Ashadha je pobjedničko sazviježđe no sa njom pobjeda i njezine bolje značajke dolaze nakon puno mukotrpnog rada, promašaja i životnih padova. ˝Pokušati opet i opet˝ i ne odustajati su preporuke za ovo sazviježđe kao i držati se njegovih principa ispravnosti, discipline i odgovornosti.

Za vrijeme Purva Ashadhe je zahvalno dizajnirati strategiju i pristup ka nečem, bilo na vanjskom planu ili po pitanju promjena na unutarnjem planu, a onda iskoristiti energije Uttara Ashadhe za provedbu tog plana.

Korijenska mantra za oba sazviježđa je ˝Om Bam˝.