Četvrtak – Rez sa temama prošlosti

Četvrtak – Rez sa temama prošlosti

5 svibnja, 2021

Sazviježđe Purva Bhatripad u kojem danas boravi Mjesec oštro je i naglo sazviježđe povezano sa krizom i temeljitom promjenom uslijed kaotičnih i bolnih životnih situacija. Simbolika Purve Bhatripad su mač i ˝čovjek sa dva lica˝. Mač predstavlja alat za nošenje sa krizom i oružje kojim smo prisiljeni otkloniti škart i ono što više nema svrhu. Svaki rez, bilo bukvalan ili figurativan uvijek boli, ali je ˝nužno zlo˝ za daljnji napredak i promjenu. ˝Čovjek sa dva lica˝ predstavlja s niže forme dvoličnost i obmanu, a s više forme upoznavanje svoje druge strane upravo kroz krizu i efekt transformacije. Dakle, radi se o prihvaćanju svega onog što dolazi kroz krizu, pada na dno i onda uporabi te krize da se uzdigne do još više točke snage i rasta.

Purva Bhatripad nije ugodno sazviježđe i ovdje se promjena odvija pod prisilom; svoje negativne aspekte poput dijaboličnosti, morbidnosti, sklonosti laganju, obmani i nasilju iskazuje ukoliko se aspekt transformacije ne prihvati i ne asimilira. S pozitivnije strane, Purva Bhatripad i ono sa čime je povezano u horoskopu može dati osobu od čelika, učitelja koji je pregurao kroz sav mulj života i uzdigao se kao pobjednik. Purva Bhatripad zna ˝kako se stvari rade˝ jer je prošla kroz određenu situaciju i ima validno i temeljito vlastito iskustvo. Ovim sazviježđem vladaju Jupiter i Saturn i ono predstavlja odličan spoj realnog i praktičnog intelekta Saturna te viziju i opseg znanja Jupitera.

Danas je povoljan dan za životne zaokrete, prekide sa negativnim obrascima, navikama i ljudima. Odličan je dan za rad na sebi koji nudi mogućnost da ogolimo svoj karakter, svoje manjkavosti i slabosti te da počnemo preduzimati potrebne aktivnosti kako bismo ih prevladali. Ako imate nekakvih problema koje treba konačno razriješiti ili prepreka za ukloniti, danas je dan za to.